Privacy verklaring

Privacy verklaring

Verwerking persoonsgegevens

Label ZeS kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Label ZeS en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Label ZeS verstrekt. Label ZeS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam 
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

Waarom Label ZeS gegevens nodig heeft

Label ZeS verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Label ZeS gegevens bewaard

Label ZeS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Label ZeS langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht.
De bedrijfsgegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving. Na het afronden van de opdracht worden overige gegevens die nodig zijn geweest voor uitvoering van de opdracht, anders dan bedrijfsgegevens, na zes maanden verwijderd.

Delen met derden

Label ZeS deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Label ZeS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Label ZeS maakt gebruik van derde partijen o.a. voor de afhandeling van iDeal betalingen, het verzenden van onze geautomatiseerde e-mails, voor het verwerken van haar facturatie en boekhouding, voor het bouwen en hosten van haar website, voor het digitaal archiveren, voor het analyseren van websitebezoeken, inzet van marketingtools, etc.. 

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser.

Google Analytics

Label ZeS wil graag inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ Labelzes.nl. 

Label ZeS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Label ZeS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ Labelzes.nl. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Label ZeS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Label ZeS op via info@ Labelzes.nl. 

www.labelzes.nl is een website van WordPress.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 29 april 2020.